Zalo

Số 8, Đường số 2, KDC Lập Phúc, X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0988 965 966 | Email: thebaomousse@gmail.com

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

200.000

Năng Lực Sản Xuất (Set/tháng)

5000

Bình Quân Đơn Hàng (Set/Đơn)

3 - 5

Thời Hạn Hoàn Thành (Ngày)

100%

Khách Hàng Hài Lòng

ĐỆM VAI

Sản phẩm đệm vai của Thế bảo đã cung cấp cho các công ty may xuất khẩu trong nước và xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Đông Âu, Campuchia,...

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Trắng 160x105x11mm

Đệm Vai Bọc Lưới Trắng 160x105x11mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Đen Lớn 160x105x11mm

Đệm Vai Bọc Lưới Đen Lớn 160x105x11mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 22x12x2.5mm

Đệm Vai Gòn 22x12x2.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Đen 203x133x12mm

Đệm Vai Mousse Trần Đen 203x133x12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Lớn Mỏng 150x105x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Vải Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Trắng 160x105x11mm

Đệm Vai Bọc Lưới Trắng 160x105x11mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Đen Lớn 160x105x11mm

Đệm Vai Bọc Lưới Đen Lớn 160x105x11mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Đen 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Đệm Vai Bọc Lưới Cong Nhỏ Trắng 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Đệm Vai Gòn 23.5x10.5x1.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Đệm Vai Gòn 26x14x1.8mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 27x15x1.5mm

Đệm Vai Gòn 27x15x1.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 27x15x1.5mm

Đệm Vai Gòn 27x15x1.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 22x12x2.5mm

Đệm Vai Gòn 22x12x2.5mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Gòn 22x12x10mm

Đệm Vai Gòn 22x12x10mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Đệm Vai Mousse Trần Nam 180x120mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Đen 203x133x12mm

Đệm Vai Mousse Trần Đen 203x133x12mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Nhỏ 140x90x7mm

Đệm Vai Mousse Trần Gọt Nhỏ 140x90x7mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt 2 Đầu 180x130x15mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Đệm Vai Mousse Bo Đầu Gọt Lớn 160x105x13mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Vai Là Gì? Cấu Tạo Của Đệm Vai? Các Loại Đệm Vai Phổ Biến Hiện Nay?

Đệm vai là một loại chi tiết được thêm vào phần vai của trang phục, hỗ trợ việc tạo hình dạng vị trí vai theo thiết kế,...

Đọc tiếp ➜

Vì Sao Khách Hàng Lại Tin Tưởng Chọn Mua Mút Đệm Vai Tại Công Ty Thế Bảo?

Thế Bảo có thế mạnh là sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín, nên chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các quy cách mà khách hàng yêu cầu...

Đọc tiếp ➜

Lựa Chọn Đệm Vai - Shoulder Pads - Phù Hợp Cho Áo Vest Của Bạn

Sử dụng sản phẩm của chúng tôi khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ an toàn với sức khỏe người dùng...

Đọc tiếp ➜

ĐỆM NGỰC

Đa dạng kiểu dáng cùng nhiều màu sắc khác nhau giúp hỗ trợ vòng một cao cấp hơn, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ hiện đại, xinh đẹp

Đệm Ngực TB001

Đệm Ngực TB001

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Ngực TB003

Đệm Ngực TB003

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Ngực TB004

Đệm Ngực TB004

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Đệm Ngực TBD001

Đệm Ngực TBD001

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút Đệm Ngực Là Gì? Cấu Tạo Và Các Loại Mút Đệm Ngực Phổ Biến Hiện Nay?

Đệm ngực là một trong những loại phụ kiện hỗ trợ giúp cho tạo hình vòng một của các chị em phụ nữ trở nên hấp dẫn và cuốn hút hơn...

Đọc tiếp ➜

Địa Chỉ Gia Công Mút Đệm Ngực Số Lượng Lớn Tại TPHCM

Đội thiết kế năng động, trẻ trung luôn cập nhật mẫu mã sản phẩm đang thịnh hành theo xu hướng thời trang thế giới...

Đọc tiếp ➜

Vì Sao Khách Hàng Nên Lựa Chọn Gia Công Mút Đệm Ngực Tại Thế Bảo?

Quy cách, mẫu mã theo được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng trong 24h làm việc và báo giá ngay sau đó...

Đọc tiếp ➜

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

☞ Đối Tác Đáng Tin Cậy Của Các Doanh Nghiệp Trong Lĩnh Vực May Mặc Và Phụ Liệu ☜

Công Ty TNHH Mousse Định Hình Thế Bảo tự hào là nhà cung cấp phụ liệu thuộc các dòng sản phẩm Mút đệm vai, mút đệm ngực và là đối tác tin cậy của các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối thời trang may mặc và phụ liệu ngành may,..

Thế Bảo luôn mong muốn giúp chị em phụ nữ nâng tầm dáng vóc, sở hữu vẻ ngoài nổi bật hơn và hỗ trợ việc tạo hình trang phục cho phái nam. Chính vì vậy, chúng tôi đã và đang cung cấp các dòng sản phẩm đệm vai, đệm ngực cao cấp cho chị em phụ nữ trên khắp Việt Nam, gồm:

❁ Đệm vai bọc vải, Đệm vai bọc lưới, Đệm vai trần, Đệm ngực tròn, Đệm ngực bán nguyệt
❁ Mút đệm vai áo, Mút đệm ngực bra,..

Thế Bảo có thế mạnh nổi bật là sở hữu dây chuyền sản xuất khép kín, nên chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các quy cách mà khách hàng đang cần với thời gian sớm nhất và đảm bảo chất lượng đồng bộ cam kết tiến độ.

Đảm bảo: 100% khách hàng hài lòng khi hợp tác với Thế Bảo.

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO

VÌ SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

NGUYÊN LIỆU AN TOÀN, ĐẢM BẢO SỨC KHỎE

CẬP NHẬT MẪU MỚI NHẤT THEO XU HƯỚNG

CHẤT LIỆU MỀM MẠI, THOẢI MÁI, ĐỨNG DÁNG

NHIỀU ƯU ĐÃI HẤP DẪN CHO ĐƠN HÀNG LỚN

HÌNH ẢNH CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO

HÌNH ẢNH GIAO HÀNG

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO

HÌNH ẢNH SẢN XUẤT

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO

Công Ty TNHH Mousse Định Hình Thế Bảo tự hào là nhà cung cấp phụ liệu thuộc các dòng sản phẩm Mút đệm vai, mút đệm ngực và là đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp lớn trên cả nước.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO

Địa chỉ: Số 8 Đường số 2, KDC Lập Phúc, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0988 965 966

Email: thebaomousse@gmail.com

CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO
Địa chỉ: Số 8 Đường số 2, KDC Lập Phúc, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MOUSSE ĐỊNH HÌNH THẾ BẢO. Designed by Trang Vàng Việt Nam